//Un miliard de euro pentru o secțiune din Autostrada Sibiu – Pitești

Un miliard de euro pentru o secțiune din Autostrada Sibiu – Pitești

CNAIR a lansat licitația pentru Secțiunea 2 Boița – Cornetudin cadrul Autostrăzii Sibiu – Pitești. Porțiunea de drum va avea 31,33 km lungime și ar urma să coste circa 1 miliard de euro, conform licitației publicate de către CNAIR.

Proiectul presupune execuția a 7 tuneluri cu o lungime de circa 4,9 km în total, 27 de viaducte, 22 de poduri, un ecoduct și câteva sute de lucrări de consolidare și susținere versanți. Termenul contractul ar urma să fie 24 de luni pentru proiectare și 64 de luni pentru execuție, dar CNAIR va puncta în plus la licitație ofertele cu termene mai scurte, scrie Hotnews

CNAIR a scos la licitație contractul de “Proiectare si Executie “Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2:Boita – Cornetu”, o secțiune din A1 de circa 31,33 km lungime. Valoare estimată a contractului scos la licitație este între 4.635.473.646,00 RON fara TVA și 5.268.944.216,10 RON fără TVA. 

Contractul are un termen de 24 luni pentru perioada de proiectare, 64 luni pentru perioada de execuție și cel puțin 60 luni pentru perioada de garanție a lucrărilor.

Termen depunere candidaturi este 29.01.2021.

Tronsonul de 31,33 de km presupune construcția a 7 tuneluri cu o lungime totală de peste 4,9km, 27 viaducte, 22 poduri, un ecoduct de circa 210 metri lungime în zona Lazaret și alte câteva sute de lucrări de consolidare, susținere și structuri de stabilizare.

Licitația CNAIR are o componentă de precalificare pentru constructorii care vor depune oferte, iar ofertele vor fi adjudecate pe baza celui mai bun raport calitate – preț, componenta financiară contând 50%.

Autoritatea contractantă va mai acorda punctaje în plus (maxim 10 puncte) pentru ofertele care prezintă o durată mai mică de execuție a contractului. „Autoritatea Contractantă punctează durata de execuție a contractului ofertată prin raportare la durata de 88 luni stabilită de Autoritatea Contractantă că durata maximă de execuție a contractului, după cum urmează: – Pentru oferta care prezintă o durata de execuție a contractului mai mică cu 4 luni față de durata maximă de execuție a contractului se vor acordă 2 puncte ; – Pentru oferta care prezintă o durata de execuție a contractului mai mică cu 8 luni față de durata maximă de execuție a contractului se vor acordă 4 puncte ; – Pentru oferta care prezintă o durata de execuție a contractului mai mică cu 12 luni față de durata maximă de execuție a contractului se vor acordă 6 puncte ; – Pentru oferta care prezintă o durata de execuție a contractului mai mică cu 16 luni față de durata maximă de execuție a contractului se vor acordă 8 puncte ; – Pentru oferta care prezintă o durata de execuție a contractului mai mică cu 20 luni față de durata maximă de execuție a contractului se vor acordă 10 puncte . Nu se acceptă o perioada de proiectare mai mică de 18 luni și nici o perioada de execuție a lucrărilor mai mică de 50 de luni”. 
Notă: În documentația din licitație CNAIR spune că Secțiunea 2 are 31,33km lungime—Traseul în plan al autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, secțiunea 2 Boița – Cornetu


Autostrada Sibiu – Piteşti intre km 13+170 – km 44+500, ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, se desfășoară între localitățile Boita şi Cornetu si este descris in cele de mai jos.

km 13+170 – km 14+150 – secțiunea 1, lot 2

De la sfârșitul Lotului 1 Sectiunea 1, km.13+170, traseul se va continua pe curba existenta a Lotului 1 (curba cu raza de 950m) si va traversa valea existenta prin viaductul de la kilometrul 13+540 (pasaj ce va fi folosit si pentru realizarea conexiunii nodului rutier aferent autostrăzii Sibiu – Făgăraș), a cărei lungime totala este de 653m; acesta se termina la o distanta mica de la ieșirea de pe acest viaduct/pasaj, la km.14+150. Acest lot face parte din Secțiunea 1 a autostrăzii Sibiu-Pitești.

km 14+150 – km 44+500 (km 39+578.51 – SF IPTANA 2008)

Stabilirea amplasamentului autostrăzii pe acest sector ridică probleme complexe atât de ordin tehnico-economic, cât mai ales privind impactul asupra mediului.

Alegerea unui traseu în această zonă a fost condiţionată de mai multi factori, precum: configurația terenului, structura geologică, reţeaua hidrografică, amenajările hidroenergetice existente sau în curs de realizare, localități, căi de comunicaţii (în special DN 7 şi CF 201 Râmnicu Valcea – Sibiu).

Pe acest sector existenţa râului Olt, cu amenajările hidroenergetice existente sau în curs de realizare a condus la stabilirea unui amplasament al autostrăzii, care să asigure stabilitatea versanților, prin menţinerea unei zone de protecţie împădurite.

Conexiune trasee km 14+150 – 17+670 (12+748.51)

Avand in vedere faptul ca traseele sectiunii 1 si sectiunii 2 au fost realizate in ani diferiti, de proiectanți diferiți, a fost necesara o zona pe care se se faca legătura intre aceste 2 trasee. Aceasta este zona de la km.14+150 pana la km.17+670.

Dupa zona nodului rutier al autostrăzii Sibiu – Pitesti cu Autostrada Sibiu-Fagaras traseul proiectat ocoleste pe la vest localitatea Boita, apoi intra în defileul Oltului in zona km 15+500. Pe zona de conexiune, datorita reliefului foarte accidentat, sunt necesare un număr de 8 structuri cu lungimi cuprinse intre 40 m si 400 m si 2 tunele, unul de 250m intre km.15+413 – km.15+663 si unul de 360m intre km.16+474 – km.16+834 realizand conexiunea cu traseul SF 2008 la km 17+670 (12+748.51).

Traseu menținut conform SF 2008, Km 17+670 – 44+500 (39+578.51)

Traseul se continua pe partea dreapta a raului Olt pana la km.22+400 (17+500).
Între km 22+400 (17+500) şi 23+650 (18+750) traseul se desfăşoară pe partea stângă a râului Olt, iar pentru evitarea sectorului sinuos al Oltului din zona Lazaret, traseul se va desfăşura pe partea stângă a DN7, până la km 25+700 (20+700), traversând zona muntoasă prin două tunele cu o lungime de cca. 1,4 km.

În continuare traseul autostrăzii se va desfăşura în lungul râului Olt, pe partea stângă a acestuia până la km. 31, unde va traversa dealul Urii, la vest de localitatea Cainenii Mari, printr-un tunel cu o lungime de cca. 1,58 km.

Traversarea se face şi pe sub valea Urii pentru a evita demolările construcţiilor existente.

În continuare traseul autostrăzii se menţine în lungul raului Olt, a lacurilor de acumulare Robeşti si Cornetu, pe partea stângă a acestora, până la km 44+500 (39+578.51), în zona localității Racovita unde traseul intră pe valea Baiaşului. În zona amenajării hidroenergetice de la Robeşti, traseul autostrăzii traversează versantul stâng al Oltului printr-un tunel cu o lungime de cca. 0,9 km.

De asemenea, în zona km 36+000/40+900, traseul autostrăzii traversează versantul stâng al Oltului printrun tunel cu o lungime de cca. 0,45 km.

Sectorul Boita – Racovita (Cornetu) se finalizează înaintea nodului rutier propus pentru a face legătura cu DN 7 prin DJ 703M (Curtea de Argeş – Cornetu). 

Din punct de vedere al amplasării, sectorul Boita – Cornetu se află până la km 25+222 (20+300) pe teritoriul administrativ al judeţului Sibiu şi secțiunea km 25+222 (20+300) – km.40+200/44+500 (39+578.31) pe teritoriul administrativ al judeţului Vâlcea.

Profilul transversal al autostrăzii are în general lăţimea platformei de 26,00 m din care:

– partea carosabilă cu două benzi de circulaţie pe sens – 2 x 7,50 m = 15,00 m;
– benzile de ghidaj, câte două la fiecare sens de circulaţie – 4 x 0,50 m = 2,00 m;
– banda mediană – 3,00 m;
– banda de staţionare de urgenţă pe fiecare sens – 2 x 2,50 m = 5,00 m;
– acostamente – 2 x 0,50 m = 1,00 m.

Parapetele marginal se va monta în afara platformei de 26,00 m, aceasta lărgindu-se cu 2 x 0,75 m = 1,50 m, astfel lăţimea totală a profilului transversal al autostrazii la partea superioara fiind de 27,50 m

În zona nodurilor, lăţimea platformei autostrăzii este de 28,00 m, prin adăugarea unui metru la lăţimea fiecărei benzi de staţionare de urgenţă (2,50 + 1,00 = 3,50 m) care se transformă în benzi de accelerare-decelerare.

În zonele in care este prevazuta banda a III-a, lăţimea platformei autostrăzii este de 27,00 m, prin adaugarea unui metru la lăţimea benzi de staţionare de urgenţă (2,50 + 1,00 = 3,50 m), aceasta transformandu-se in banda pentru vehicule lente.

În zona de munte, respectiv în defileul Oltului s-a adoptat profilul transversal cu lăţimea platformei de 23,50 m cu următoarele caracteristici:


– partea carosabilă cu două benzi de circulaţie pe sens – 2 x 7,0 = 14,0 m
– benzile de ghidaj, câte două la fiecare sens de circulaţie – 4 x 0,25 m = 1,00 m;
– banda mediană – 2,50 m;
– banda de staţionare de urgenţă pe fiecare sens – 2 x 2,50 m = 5,00 m;
– acostamente – 2 x 0,50 m = 1,00 m.

Parapetele marginal se va monta în afara platformei de 23,50 m, aceasta lărgindu-se cu 2 x 0,75 m = 1,50 m, asfel autostrada avand o lăţime totală in profil transversal la partea superioara de 25,00 m.

Lăţimea tunelurilor este proiectata cu o parte carosabila de 8.5 m lățime pentru tuneluri cu două benzi, constând într-o bandă rapidă de 3.5 m + 0.5 m, o bandă lentă de 3.5 + 1.0 m şi trotuare.

Pe A1 Sibiu – Pitești se lucrează în prezent pe cei 13 km de la Sibiu la Boița și există contract semnat cu lucrări ce vor începe în 2021 pe cei30 de km de la Pitești la Curtea de Argeș. Pe secțiunea 4, Curtea de Argeș – Tigveni licitația este de luni bune în etapa de evaluare a ofertelor, iar pe secțiunea 3 Tigveni – Cornetu abia ce au fost depuse ofertele.