//CJ Cluj a dat ultimul tun pe marginea Centrului de deșeuri: 13,5 milioane lei dați fără licitație

CJ Cluj a dat ultimul tun pe marginea Centrului de deșeuri: 13,5 milioane lei dați fără licitație

La jumătatea lunii trecute, Consiliul Județean Cluj ( CJ Cluj ) a semnat ultimul contract în legătură cu finalizarea Centrului Integrat de Deșeuri al județului. Valoarea lui a fost de 13.493.772 și a fost semnat cu RADP Cluj-Napoca, instituție din subordinea administrației locale clujene.

Contractul a fost acordat fără licitație, fiind invocată clauza de extremă urgență.

”Fundamentarea urgenței contractului se constituie în analiza cf ref nr. 38188 /22.10.2021. Starea de urgență care subzistă și în prezent în ceea ce privește finalizarea CMID, instituită de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj prin:-Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj nr. 1/29.01.2020 privind constatarea unei stări generatoare de situații de urgență create de modul de gestionare a deșeurilor pe teritoriul județului Cluj, prin care s-a stabilit necesitatea întreprinderii tuturor măsurilor necesare pentru finalizarea şi punerea în funcţiune, în regim de urgenţă, a întregului Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), și – Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj nr. 17/15.04.2020 prin care (1) se aprobă depozitarea temporară a deșeurilor municipale de către RADP Cluj-Napoca, în celula de depozitare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj, în situația atingerii nivelului maxim de 75% din capacitatea de depozitare pe platforma de stocare temporară RADP Cluj-Napoca și a sistării activității de depozitare, dispusă de către Agenția de Protecție a Mediului Cluj, preîntâmpinând astfel apariția unei situații de urgență la nivelul județului Cluj, și prin care (2) se stabilește totodată faptul că Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de beneficiar al lucrării ”Realizarea Centrului de Managment Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj” va lua toate măsurile necesare pentru finalizarea și punerea în funcțiune, în regim de urgenţă a întregului Centru de Managment Integrat al Deşeurilor. În acest context, orice întârziere este considerată ca fiind inacceptabilă din perspectiva interesului public, având în vedere riscurile iminente ce se manifestă pe toate planurile proiectului SMID.”

arată explicațiile CJ Cluj

În 2019, CJ Cluj a acordat fără licitație contractul de proiectare și execuție al CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR (CMID) Cluj Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (RADP). Valoarea lucrării este de 54,7 milioane de lei. Proiectul administrației județene este unul istoric și de o anvergură prea mare pentru administrația locală.

În 2012, proiectul a fost câștigat de asocierea Confort SA – Atzwanger – Ladurner Impianti – Vel Service, pentru valoarea de 107,5 milioane de lei. Dar, contractul a fost reziliat. 

În 2016, în urma unei licitații, a fost ales un alt antreprenor:  asocierea S.C KRANZ EUROCENTER S.R.L. – INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI ENERGETICE (ISPE). 

În martie 2019, cel de-al doilea antreprenor a notificat rezilierea contractului, iar din luna mai lucrările au fost sistate. Despre această situație administrația clujeană nu făcut public nimic. 

Ba mai mult, în luna iulie 2019, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, lansa un atac politic la adresa Agenției Județene de Mediu, condusă de PSD-ista Liana Mureșan, pe care o acuza că încearcă să blocheze realizarea proiectului.

Curtea de Conturi ridică mingea la fileu, procurorii se antrenează să intre pe teren

Potrivit unei poziții a Curții de conturi, pentru eșecul administrației județene în ceea ce privește Proiectul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) Cluj echipa de implementare a proiectului și șeful CJ Cluj, Alin Tișe, ar fi trebuit să răspundă pentru prejudiciul de peste 13,5 milioane lei.

”Deși situația prezentată se încadrează în tipicitatea unei infracțiuni de abuz în serviciu, care ar fi putut atrage răspunderea penală a funcționarilor publici vizați, vom constata că atribuțiile de serviciu stabilite în sarcina acestora nu au o reglementare în legislația primară, fiind prevăzute într-o reglementare secundară sau în alte acte normative interne ori în contractul de finanțare. Drept urmare, reținem incidența în cauză a Deciziei Curții Constituționale (405/15.06.2016) prin care s-a constat că dispozițiile art 246 din Codul penal din 1969 și ale art 297 al 1 in Codul penal sunt constituționale în măsura în care, prin sintagma ”îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege ”îndeplinește prin încălcarea legii”. (…)

Cu toate acestea, apreciem că se impune atragerea răspunderii civile, disciplinare, materiale, după caz, a funcționarilor publici din cadrul echipei de implementare a proiectului care, urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, au prejudiciat bugetul Consiliului Județean Cluj cu suma de 13.553.137,38 lei, reprezentând lucrări efectuate la celula de depozitare a deșeurilor, cheltuieli constatate ca fiind neeligibile de autoritatea de audit. 

Acest demers este în sarcina Președintelui Consiliului Județean în conformitate cu dispozițiile Legii 215/2001”, arată poziția instituției de control.

Citeste pe aceeași temă și Consiliul Județean Cluj a pierdut un proces de 20 milioane lei