//Fostul primar al Floreștiului, Horea Șulea, vrea să scape de acuzațiile penale printr-un artificiu juridic

Fostul primar al Floreștiului, Horea Șulea, vrea să scape de acuzațiile penale printr-un artificiu juridic

Cei doi foști primari ai localității florești, Horia Șulea și Ioachim Vancea, încearcă să scape de acuzațiile penale cerând casarea sentinței prin care au fost condamnați.

Ei au înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție o cerere de recurs în casație. În luna septembrie a anului trecut, magistrații ÎCCJ au admis, în principiu, cererea. cu toate acestea ei trebuie să emită o sentință clară în acest sens. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple în cursul zilei de ieri, dar judecătorii au ales să amâne pronunțarea.

Admite, în principiu, cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Vancea Ioachim, Şulea Horia Petru și Zanc Florin Dumitru, împotriva deciziei penale nr.612 din 23 aprilie 2021 pronunţate de Curtea de Apel Cluj, Secţia penală și de minori în dosarul nr.1785/211/2018. Trimite cauza în vederea judecării recursurilor în casaţie la Completul 8 şi fixează termen la data de 10 noiembrie 2021. Se vor cita recurenţii inculpaţi Vancea Ioachim, Şulea Horia Petru și Zanc Florin Dumitru la adresele indicate în cererile de recurs în casaţie. Se vor înştiinţa telefonic apărătorii aleşi ai inculpaţilor: avocat Trif Rareș, avocat Ștefan Hosu şi avocat Radu Chiriţă. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 septembrie 2021.

arată prima decizie a ÎCCJ din acest dosar

Dacă instanța va accepta cererea lor cei implicați în dosar nu vor mai putea fi acuzați de încălcarea legii penale, ci a dreptului administrativ. Astfel că acuzațiile procurorilor se vor dizolva!

“Cercetările efectuate în cauză au evidenţiat faptul că în perioada 2010-2013, inculpaţii Vancea Ioachim şi Şulea Horia, primari ai comunei Floreşti, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu pe care le aveau în calitate de ordonatori de credite şi coordonatori/organizatori ai serviciului de salubrizare prin efectuarea unor plăţi nelegale către SC Vaserg G SRL, SC VSG Construcţii SRL şi Lukacom Invest SRL. Astfel, s-a reţinut în esenţă că plăţile au fost nelegale întrucât serviciile de curăţenie stradală efectuate în anii 2010, 2012 şi 2013 au fost plătite deşi nu existau angajamente legale (contracte de achiziţie) care să stea la baza efectuării plăţilor; plăţile efectuate pentru deszăpezirea efectuată în cursul lunii decembrie 2012 au fost efectuate în baza unui contract încheiat la finalul anului 2011 (valabil pentru întreaga perioadă a anului 2012), deşi valorea acestuia fusese depăşită încă din momentul efectuării plăţilor pentru deszăpezirea din perioada ianuarie-martie 2012; plăţile efectuate pentru servicii de deszăpezire în perioada ianuarie-februarie 2013 nu au avut la bază un angajament legal, lipsind contractele de achiziţie a acestor servicii; serviciile au fost prestate şi plătite, deşi nu au fost emise, în prealabil hotărâri ale Consiliului Local Floreşti prin care să se aprobe”. Delegarea gestiunii serviciilor către societăţile care au prestart salubrizarea sau tarifele practicate, care au fost supraestimate. Inculpatul Vancea Ioachim a beneficiat şi de sprijinul inculpatului Zanc Florin, în momentul atribuirii contractelor de deszăpezire aferente anilor 2011 şi 2012, acesta din urmă, funcţionar în cadrul Compartimentului Achiziţii, întocmind şi asumându-şi sub semnătură contractile, deşi nu se urmase o procedură de achiziţie public, iar menţiunile din contracte referitoare la caiete de sarcini, oferte sau documentaţii tehnice erau pur formale, în fapt nefiind făcut care să asigure atribuirea contractelor în condiţii de legalitate”,

arată rechizitoriul