//Mureș: Familia milionarului Emil Morariu repară sediul CJ Mureș

Mureș: Familia milionarului Emil Morariu repară sediul CJ Mureș

Consiliul Județean Mureș a atribuit licitația pentru lucrările de reparații la sediul în care funcționează firmei Construct Mapcon. Societatea le aparține soților Adina și Alin Plopeanu. Ea este fiica milionarului Emil Morariu.

Valoarea contractului este de 2.346.498,68 lei, fără TVA.

Potrivit descrierii achizitiei publice societatea va trebui să facă următoarele lucrări:

• Realizarea drenajului şi hidroizolarea construcţiei;

• Desfacerea, repararea şi remontarea tuturor burlanelor la distanţă corespunzătoare faţă de pereţi.

• Reparaţii, renovare a învelitorilor şi elementelor de susţinere împreună cu ornamentele de şarpantă şi grinzi de lemn;

• Repararea spaţiilor interioare, a pereţilor, tavanelor şi pardoselilor din încăperile ce adăpostesc Arhiva Consiliului Judeţean Mureş, realizarea hidroizolaţiei şi realizarea finisajelor interioare în aceste spaţii.

• Repararea sau înlocuirea (în cazul elementelor irecuperabile) jgheaburilor şi a burlanelor, repararea elementelor ornamentale de susţinere deteriorate (sau completarea celor lipsă), renovarea învelitorii din ţiglă şi a coamelor unde este cazul, prin înlocuirea acestora cu elemente de acelaşi tip, finisaj sau model (ţigle Zsolnai). Ţiglele care se păstrează se vor curăţa şi se vor refolosi. Se înlocuiesc cele deteriorate şi cele care nu sunt similare cu cele originale inclusiv în cazul ţiglelor/elementelor de coamă smălţuite. Se va reface modelul colorat original la nivelul ţiglelor smălţuite în zonele unde nu s-a respectat tiparul la intervenţiile ulterioare.

• Introducerea unui sistem de drenare de-a lungul străzilor Primăriei, Enescu si Piaţa Victoriei, corectarea pantelor trotuarelor în vederea îndepărtării de pereţi a apelor pluviale, desfacerea asfaltului din curtea comună cu hotelul Parc şi refacerea – completarea şi hidroizolarea curţilor de lumină împreună cu refacerea pardoselii curţii interioare cu pante de scurgere corecte şi canalizarea apelor pluviale de pe această platformă. În curtea interioară realizarea unei hidroizolații verticale la pereţii exteriori, refacerea pantelor trotuarelor în zona de tangenţă cu pereţii exteriori și introducerea unui sistem de drenare.

• Proiectarea și execuția lucrărilor prevăzute în studiul de coexistență. Documentele care stau la baza ofertei sunt: 1) Expertiza tehnică 2) Caietele de sarcini întocmite de proiectant; 3) Proiectul tehnic pentru lucrarea ”Reparații Sediu Administrativ al Consiliului Județean Mureș” 4) Autorizația de construire nr.132/07.05.2020, eliberată de Primăria Târgu Mureș pentru faza de execuție și avizele obținute pentru această lucrare; 5) Studiu de coexistență cu SDEE Transilvania Sud – proiect nr. 182/2019