//Curtea de Conturi Cluj a călcat Primăria Turda

Curtea de Conturi Cluj a călcat Primăria Turda

Potrivit raportului Curții de Conturi Cluj făcut în urma controlului de la Primăria Turda, au fost descoperite mai multe nereguli. Printe ele se pot fi enumerate nerespectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, angajarea și plata unor lucrări de construcție fără respectarea prevederilor legale, efectuarea unor plăți nelegale pentru servicii de proiectare neexecutate respectiv nerecepționate sau neconcordanțe în ceea ce privește angajările și grila salarizăriilor.

Societățile vizate de acest raport sunt Domeniul Public Turda SA, Compania de Transport Urban Public Turda (TUP) și Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL (API).