//Ministerul Educaţiei nu mai vede licenţele Spiru Haret

Ministerul Educaţiei nu mai vede licenţele Spiru Haret

O parte din cadrele didactice care au terminat studii universitare la nivel de licenţă în cadrul Universităţii Spiru Haret spun că statul nu le mai recunoaşte diplomele care poartă antetul Ministerului Educaţiei. Profesorii clujeni spun că la începutul lui martie, când s-au avizat statele de plată, au avut surpriza să constate că nu le mai sunt recunoscute diplomele. Şeful Inspectoratului Scolar Judeţean (ISJ) Cluj, Cristina Anca Hodorogea, spune salarizările se fac în funcţie de o serie de hotărâri de guvern în care Universitatea Spiru Haret nu este specificată.    

 

Rectorul Universităţii Spiru Haret este Aurelian Bondrea, un fost activist comunist care a absolvit, la fără frecvenţă, cursurile şcolii de partid, Şcoala Superioară de Partid “Stefan Gheorghiu”. La începutul anilor ‘90, bondrea a început să pregătească terenul pentru înfiinţarea unei universităţi şi în 2002 a înfiinţat Universitatea Spiru Haret, cunoscută şi ca “fabrica de diplome”. La acea dată, în funcţia de Ministru al Educaţiei era Ecaterina Andronescu care a acreditat această universitate. Din cauza fluxului prea mare de studenţi care absolveau la această universitate, în 2009 Ecaterina Andronescu a declarat că această universitate ar trebui desfiinţată însă, pe 28 septembrie 2009, a fost emis ordinul guvernamental 5202/2009 prin care studenţii înscrişi la “fabrica de diplome” în perioada 2005-2008, la orice formă de învăţământ îşi pot continua studiile fără nici o problemă. Cu toate acestea, studenţii USH au avut şi au de întâmpinat extrem de multe probleme. O parte dintre ei, chiar dacă au absolvit examenele, nu deţin diplomele de licenţă. Cea mai mare parte a studenţilor s-au asociat şi au dat în judecată universitatea lui Bondrea şi au ales ca avocat pe Paula Iacob. Culmea face ca acest avocat, conform CNSAS, a fost unul dintre informatorii Securităţii.

Persoanele care au diplomele de licenţă eliberate şi recunoscute de statul român au avut surpriza să constate că, în luna martie statul s-a răzgândit şi nu mai recunoaşte documentele care poartă antetul Ministerului învăţământului. În această situaţie sunt mai mulţi profesori clujeni care s-au trezit că prin nerecunoaşterea diplomelor emise de Universitatea Spiru Haret au fost “reîncadraţi” şi primesc bani mai puţin.

 

Diplome inutile

 

Aurelia M. are o vechime la catedră de 27 de ani şi a urmat cursurile Universităţii Spiru Haret.

“În anul 2005 m-am înscris la Facultatea de Sociologie Psihologie din cadrul Universităţii Spiru Haret, forma de învăţământ la distanţă. Diploma de licenţă am obţinut-o în urma unui examen promovat în 2008, având specificate şi creditele de studiu care atestă nivelul de studii universitare ciclul 1 Bologna. Dacă ar fi existat unele neclarităţi în desfăşurarea programelor de studii de licenţă parcurse în perioada 2005-2008 la Universitatea Spiru Haret Bucureşti, MECTS avea responsabilitatea de a lua anumite măsuri până la încetarea şcolarizării, începând cu anul I de studii, lucru care nu s-a întâmplat nici până la finalizarea studiilor, ceea ce presupune că am parcurs un program de studii atestat la nivelul standardului de calitate impus de lege. În luna aprilie 2010 am fost încadrată, conform diplomei, profesor învăţământ primar. Dar bucuria nu a durat mult. În martie 2011, în urma verificării şi avizării statelor de plată pentru luna februarie, conducerii şcolii noastre i s-a refuzat semnarea acestor documente, motivul fiind nerecunoaşterea studiilor absolvite. Prin urmare nu îmi sunt recunoscute studiile universitare de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. Directorul şcolii la care predau a cerut să i se semneze actele normative invocate, dar a fost refuzat. Inspectoratul nu dă nimic în scris. Responsabilii şcolii cu întocmirea acestor documente au fost nevoiţi să refacă statele de plată pe care le-au prezentat spre avizare în data de 4 martie 2011. De ce tocmai noi, învăţătorii şi educatorii care am urmat cursurile Universităţii Spiru Haret, trebuie să fim consideraţi ruşinea învăţământului?”, spune profesorul clujean.

 

Ministerul Educaţiei mute

 

Un alt cadru didactic, Maria A. se află în aceeaşi situaţie şi spune că nu îşi poate închipui cum un document recunoscut de statul român, brusc, devine nul.

“Pe baza diplomei emisă de universitate am fost încadrată ca institutuare începând cu 01.09.2008, iar cu 01.01.2010 am fost încadrată ca profesor învăţământ primar. La data de 01.02.2011, am fost “reîncadrată” în funcţia de învăţătoare. Cum se explică faptul că Ministerul educaţiei, reprezentat de ARACIS nu a interzis Universităţii Spiru Haret organizarea înscrierilor la forma de învăţământ “neacreditată” ID. Acest fapt nu l-a sesizat Ministerul prin persoanele abilitate să o facă nici în anul 2005, nici în 2006, 2007, 2008,2009. Dacă au ştiut că se organizează examene la “forme neautorizate, de ce nu s-a aplicat legea”? Pe ce bază se anulează un drept pe care l-am obţinut prin diploma de studii eliberată cu antetul ministerului? Ceea ce se întâmplă în momentul de faţă este un abuz din partea ministerului care nu a luat nici o măsură împotriva celor care sunt în culpă, adică ARACIS şi responsabilii din minister începând cu anul 2005 până în anul 2009. Ca de obicei, consecinţele incompetenţei, intereselor oportunismului le suportăm noi, “cei proşti, dar mulţi””, consideră ea.

Cristina Anca Hodorogea, şeful Inspectoratului Scolar Judeţean Cluj spune că instituţia pe care o conduce nu decide cum se calculează grilele de salarizare, ci Ministerul educaţiei şi hotărârile de guvern emise în acest sens.

“Există nişte acte normative care trebuiesc respectate, iar salarizarea se face în funcţie de documentele respective. Este vorba de o serie de hotărâri de guvern în care sunt specificate diplomele, formele de învăţământ şi unităţile de învăţământ în baza cărora se face salarizarea”, explică Hodorogea.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei nu au fost în măsură să ofere vreo explicaţie până la închiderea ediţiei. 

 

Facultate doar cu numele

 

“Sunt învăţătoare la Şcoala “Ion Bob” şi absolventă a Facultăţii de Sociologie Psihologie din Bucureşti din cadrul Universităţii Spiru Haret, durata studiilor 3 ani, forma ID, promoţia 2008. Mi s-a eliberat diploma de studii cu antetul Ministerului Educaţiei, act oficial al statului de drept din România. Am fost încadrată ca institutoare începând cu 01.09.2008, iar cu 01.01.2010 am fost încadrată ca profesor pentru învăţământul primar. La 01.01.2011 am fost “reîncadrată” în funcţia de învăţătoare în conformitate cu prevederile art 11 şi 33 din Legea cadru nr. 284/2010. Mă pun în situaţia unui om de la ţară care nu are internet şi nici instruirea necesară pentru a se informa în legătură cu acreditarea sau autorizarea unor instituţii de învăţământ şi vine într-un oraş să îşi înscrie copilul la facultate. Acel om ştie şi este sigur că dacă pe o instituţie scrie facultate, aşa este şi că totul este în ordine, fiindcă cei care ne conduc şi pe care el i-a abilitat să aibă grijă de interesele lui, o fac cu respect faţă de cei care i-au ales. Cum să-mi explic faptul că în acelaşi oraş în unele şcoli absolvenţii USH sunt plătiţi şi alţii nu, lucru cunoscut de către toţi cei implicaţi? Cum să îmi explic faptul că în 2010 unii absolvenţi de la ID au primit diploma sau adeverinţa că au absolvit “la zi”? Suntem învăţători cu vechime de peste 30 de ani la catedră care am dorit să ne specializăm prin studiu individual, în folosul elevilor nostri, şi să câştigăm şi nişte bani în plus. Nu suntem niste nulităţi şi nici niste infractori. suntem oameni responsabili şi onorabili!”, Nastasia T., cadru didactic.

 

Aurelian Bondrea

Bondrea Aurelian din 1944 a urmat cursurile fără frecvenţă ale liceului teoretic din Rm. Vîlcea şi a muncit alături de părinţi la cîmp. Începînd din anul următor a funcţionat cu întreruperi ca învăţător suplinitor în comuna natală. După 23 August 1944 a activat în U.T.C., iar în 1946 a devenit membru de partid, fiindu-i încredinţate ulterior diferite sarcini de răspundere şi participînd la acţiunile întreprinse de partid în comună. Din 1949 a îndeplinit timp de un an şi funcţia de director al căminului cultural, obţinînd rezultate bune. Apoi a fost promovat instructor al Comitetului raional P.C.R. Bălcesti – Vîlcea. În 1951 a urmat trei luni un curs de partid de pe lîngă Comitetul regional P.C.R. Vîlcea. În continuare, timp de doi ani a fost redactor la ziarul “Secera şi ciocanul” editat de Comitetul regional P.C.R. Piteşti. În 1953 a urmat cursul de lectori de pe lîngă Şcoala de stiinţe sociale “A.A. Jdanov” obţinînd calificative foarte bune (…)”, extras din dosarul de cadre al lui Aurelian Bondrea, rectorul Universităţii Spiru Haret.