//În România nu se vor mai elibera certificate de virginitate

În România nu se vor mai elibera certificate de virginitate

În cursul acestui an, în România nu se vor mai elibera certificate de virginitate, o practică medievală care atestă faptul că o femeie este, sau nu, virgină. Practica a fost condamnată și de Organizația Mondială a Sănătății și Națiunile Unite. În românia, certificatele de virginate se eliberează de peste 100 de ani.

Anul trecut, Consiliul Superior de Medicină Legală a votat renunțarea la prestația denumită „constatarea virginității la cerere”. Ministerului Sănătății trebuia să emită un document care să certifice decizia, dar până în momentul de față nu s-a întâmplat acest lucru.

”Constatarea virginității, pe care multe state și organizații internaționale precum OMS și Națiunile Unite o condamnă de mai bine de un deceniu, calificând-o drept “barbarie”, o încălcare brutală a drepturilor omului și o formă de violență sexuală, a supravietuit liniștită în curtea feudalei rețele de medicină legală din România, cu acceptul tacit al decidenților din Ministerul Sănătății.

Această veste bună vine dintr-un sistem care lucrează prea mult în obscuritate, flutură diplome și aprecieri profesorale, fără prea mare preocupare pentru interacțiunea cu victimele vulnerabile, o experiență împărtășită și de organizațiile care susțin victimele traficului de persoane sau violenței domestice.

2008 examinări de virginitate au fost înregistrate în 2018, printre care un număr neprecizat la copii, conform ultimului raport de activitate publicat de rețeaua națională de medicină legală (www.legmed.ro).

Interzicerea verificării virginității a fost solicitată în 24 noiembrie 2021 de conducătorul grupului de lucru dedicat victimelor minore ale infractiunilor sexuale, secretarul de stat din Ministerul Justiției, Mihai Pașca.

Acesta a sesizat deficiențele majore de operare a rețelei naționale de medicină legală și a decis înființarea unui grup de lucru separat pentru găsirea unor soluții care să oblige medicina legală să își îndeplinească rolul de asistare a victimelor vulnerabile și să nu perpetueze practici ce aduc atingere actului de justiție.

Dacă cineva se întreabă cum a putut fi menținută ca “prestație medicală” o barbarie precum “constatarea virginității” într-o țară europeană, trebuie să arunce doar o privire asupra a ceea ce înseamnă medicina legală din România anului 2021: o lege de organizare veche de peste două decenii și o seamă de institute conduse de directori numiți pe viață.

Așteptarea tuturor este ca medicina legală să fie printre promotorii introducerii unor metode noi de lucru în sistemul de justiție care să fie în pas cu practicile europene, pentru că victimele unei agresiuni sexuale, indiferent de sex, vârstă sau statut socio-economic merită un tratament demn de științele secolului XXI.

Perpetuarea unor practici învechite, a unor teste de laborator lipsite de valoare probatorie prin invocarea celor mai diverse motive, transmit un mesaj negativ și de revoltă profundă din partea victimelor și la nivelul societății.

Conform experților internaționali, testarea virginității nu își justifică în niciun fel necesitatea ca gest medical, nefiind o boală care să necesite diagnostic sau tratament, ci doar o practică umilitoare și profund traumatizantă pentru persoana, de regulă minoră, supusă examinării.

O astfel de testare este doar aparent consimțită, aceasta efectuându-se de fapt la presiunea și în beneficiul altor părți (de obicei, din familie).

Declarația organismelor internaționale stipulează totodată că pentru schimbarea practicilor vizând testarea virginității într-o societate este esențială implicarea membrilor comunității medicale, care trebuie să fie primii care să nu o legitimeze, refuzând să participe la un act lipsit de justificare medicală, și chiar de temei științific, al cărui scop este doar intimidarea și eventual blamarea la nivel social a unor minore”, arată reprezentanții Asociației pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale.