//Procurorii DIICOT au prezentat bilanțul pe anul trecut

Procurorii DIICOT au prezentat bilanțul pe anul trecut

Potrivit documentului citat prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele DIICOT soluționate în cursul anului 2020, la nivelul întregii direcții, a fost de 1.074.153.825 lei și 1.304.628 Euro, față de în anul 2019, când acesta a fost de 959.682.235 lei și 15.122.325 Euro.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului 2020, la nivelul direcției a fost de 132.740.256 lei, comparativ cu anul 2019, când valoarea acestora a fost de 191.549.932 lei.

Dosarele

În anul 2020, numărul cauzelor de soluționat a fost de 26.726, din care 11.610 cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de 27.926 cauze în 2019, din care 13.039 cauze nou înregistrate în 2019.

Se constată, astfel, în 2020, un minus de 1.200 cauze de soluționat, în scădere cu 4,3% și un minus de 1.429 cauze nou înregistrate, în scădere cu 10,96%, față de anul 2019.

Rezultă astfel că media dosarelor de soluționat pe procuror a crescut de la 140,33 dosare/procuror în 2019, la 140,66 în 2020 (creștere cu 0,24%).

La sfârșitul anului 2020, la nivelul direcției, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 1.273 cauze, același număr ca la sfârșitul anului 2019, (stagnare).

Traficul de droguri, cea mai cercetată faptă în 2020

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (63,68% – 17.019 cauze, din 26.726 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (18,24% – 4.874 cauze, din 26.726 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (5,92% – 1.583 cauze, din 26.726 cauze).

În cursul anului 2020 au fost soluționate 12.285 cauze, față de 12.810 în cursul anului 2019, respectiv un minus de 525 cauze, reprezentând o scădere cu 4,1% față de anul 2019.

Rezultă, astfel, că media dosarelor soluționate de un procuror a fost de 64,66 cauze în 2020, față de 64,7 cauze/procuror în 2019, reprezentând o scădere cu 0,06 % față de 2019.

Dintre acestea, în cursului anului 2020, într-un număr de 9.780 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 10.207 cauze în anul 2019 (mai puțin cu 427 cauze, reprezentând o scădere cu 4,18%), iar un număr de 2.505 cauze au fost declinate sau reunite, față de 2.603 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2019 (mai puţin cu 98 de cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,76% față de anul 2019).

Din numărul cauzelor soluționate, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri (71,64% – 7.006 cauze, din 9.780 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (13,65% – 1.335 cauze, din 9.780 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (5,83% – 570 cauze, din 9.780 cauze).

Aproape 17.000 de „clienți”

În anul 2020, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 16.901 persoane comparativ cu anul 2019, când au fost cercetate 16.933 persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,19%.

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate de procuror cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției a crescut de la 8,64 cauze/procuror în 2019 la 9,91 cauze/procuror în 2020, reprezentând o creștere cu 14,70% în 2020.

Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2020 ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri (67,92% – 1.279), urmată de cauzele având ca obiect criminalitatea informatică (14,18% – 267) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (6,53% – 123).