//Șefa APM Cluj nu a luat examenul de funcție, dar rămâne în post

Șefa APM Cluj nu a luat examenul de funcție, dar rămâne în post

La mijlocul lunii decembrie 2021, în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj (APM) Cluj s-a organizat, fără mare tam-tam, un concurs pentru ocuparea funcției de director. Postul este ocupat de Adina Socaciu, care este numită interimar în funcție. Însă, Socaciu își dorește să fie numită în urma unui concurs, pentru a ocupa funcția cu titlu definitiv, adică până la pensie și nu până la următoarea schimbare politică.

Astfel, la proba scrisă a concursului organizat la jumătatea lunii decembrie candidatul a obținut 51,9 de puncte, adică, pe înțelesul tuturor, nota 5,19. Nota minimă pentru a putea merge mai departe, la proba orală și la prezentarea unui proiect de management a instituției, trebuia să fie de 7. De data asta a avut ghinion, dar data viitoare poate va avea mai mult noroc.

Adina Socaciu a absolvit studiile la nivel de licență la 32 de ani și, ulterior, a urmat un master de profil în cadrul UBB. Fiica ei, Daniela Socaciu, este inginer la Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca, instituție care administrează rampa de deșeuri a județului Cluj.

Însă și din postura de director interimar la APM Cluj, șefia Adinei Socaciu își are efectele ei. Ea a refuzat să dea avizul instituției pentru construirea unui aqua park în comuna Chinteni. Pe de altă parte, a emis fără nicio problemă avizele de mediu pentru rampa de deșeuri a județului Cluj, proiect care ar unele hibe.

Unele voci spun că acest lucru vine pe criterii politice, altele arată că în calea proiectului stau trei specii protejate din zonă: două de plante (Klasea lycopifolia și Pontechium maculatum) și una de insecte (Euplagia quadripunctaria, sau tigrul de Jersey).

Potrivit unui răspuns oficial al APM Cluj, situația proiectului din Chinteni este următoarea:

”Complex de agrement Aquapark Chinteni”, propus a fi amplasat în comuna Chinteni, CF 52814, 52411, 51847, 52130, 52013, 52014, jud. Cluj, b. PUZ pentru zona „Sub Plopi ” – urbanizare zonă în vederea construirii, comuna Chinteni, sat Chinteni, județul Cluj și c. PUZ construire Centrul Medical Chinteni:

a. „Complex de agrement Aquapark Chinteni” – realizare acces auto şi pietonal, parcări, realizare sens giratoriu, împrejmuire teren existent, expropriere teren, racorduri şi branşamente la rețelele de utilități urbane, Chinteni, judeţul Cluj, titular: Comuna Chinteni:

– documentație înregistrată la APM Cluj cu nr. 5292/01.03.2021;

– amplasamentul proiectului este situat în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0295 Dealurile Clujului Est. S-a solicitat completarea studiului de evaluare adecvată cu informații referitoare la impactul asupra speciilor care au stat la baza declarării sitului ROSCI0295 Dealurile Clujului Est, conform ultimei variante a Formularului standard al sitului publicat pe site-ul MMAP, întrucât documentația nu era realizată conform variantei actualizate;

– în prezent, aria naturală protejată este administrată de către ANANP, astfel este necesar avizul actualului administrator, deoarece avizul obținut de la Societatea Lepidopterologică Română care a deținut custodia sitului nu mai este valabilă.

În concluzie, APM Cluj derulează toate procedurile, în conformitate cu prevederile legale și ținănd cont de modul de răspuns al titularului față de solicitările instituției noastre. Nu este vorba de un blocaj sau de întârzieri, ci de modul în care titularul înțelege procedurile de reglementare ce derivă din legislația privind protecția mediului. Având în vedere faptul că titularul a depus ultimele cerințe doar în data de 20 ianuarie 2022, APM Cluj va continua procedura de reglementare de mediu, conform Legii 292/20218  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Menționăm faptul că procedurile de reglementare pentru proiecte/planuri/ programe aflate în arii naturale protejate se supun procedurii de evaluare adecvată ceea ce duce la prelungirea procedurii, indiferent de suprafața propusă.
 

b. PUZ pentru zona „Sub Plopi ” – urbanizare zonă în vederea construirii, comuna Chinteni, sat Chinteni, județul Cluj, titular: Comuna Chinteni:

– documentație înregistrată la APM Cluj cu nr. 23185/09.11.2020;

– după parcurgea etapei de încadrare şi a completării documentației,  APM Cluj prin adresa nr. 23185/22.06.2021 a solicitat titularului constituirea grupului de lucru, conform art. 14 din HG 1076/2004;

– titularului îi revine sarcina constituirii şi convocării Grupului de lucru, până la această dată nu a fost constituit grupul de lucru.

În concluzie, contiunuarea procedurii de reglementare depinde de constituirea grupului de lucru, sarcină ce revine titularului.

c. PUZ construire Centrul Medical Chinteni, titular: Comuna Chinteni:

–         documentație înregistrată la APM Cluj cu nr. 7910/25.03.2020;

–         ultimele completări depuse de Comuna Chinteni în data de 24.08.2020;

–         APM Cluj a emis Decizia etapei de încadrare nr. 112/SEA/03.09.2020.

APM Cluj a finalizat procedura din reglemetare de mediu și a emis Decizia etapei de încadrare nr. 112/SEA/03.09.2020.

Lăsând la o parte investițiile private sau publice care stau în pixul directorului Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, instituția este responsabilă de stabilirea unor indici prin care ar putea fi tras un semnal de alarmă oficial vizavi de, să spunem, calitatea aerului din oraș.

Ultima raportare de acest gen este din data de 31 ianuarie 2022 și arată că aerul are o calitate ”acceptabilă”. Acest lucru este contrazis de, cel puțin, efectele pe care oricine le simte la o plimbare prin centrul orașului sau zonele din cartierele unde există trafic mai intens.

Calitatea aerului din Cluj-Napoca este monitorizată astăzi de 4 stații oficiale, a căror amplasare este discutabilă.

În același timp, alte stații de măsurare a calității aerului din oraș arată că nivelul de poluare este ridicat.