//163 de milioane euro pentru drumurile din Transilvania

163 de milioane euro pentru drumurile din Transilvania

CNAIR a scos la licitație lucrări pentru mai multe drumuri din Transilvania, valoarea lucrărilor ajungând la 163 milioane euro (815.665.397,53 lei, fără TVA). Licitația are ca termen 21 martie 2022. Sunt vizate modernizarea mai multor drumuri din Brasov, Sibiu, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc și Sf. Gheorghe.

1. Lot 1- SDN Brasov

Lucrari de intretinere a drumurilor nationale

Valoarea estimata fara TVA:

179.474.511,09 RON

2. lot 2- SDN Sibiu

Lucrari de intretinere a drumurilor nationale

Valoarea estimata fara TVA:

121.136.409,20 RON

3. Lot 3 – SDN Tg. Mures

Lucrari de intretinere a drumurilor nationale

Valoarea estimata fara TVA:

161.108.677,17 RON

4. Lot 4 – SDN M. Ciuc

Lucrari de intretinere a drumurilor nationale

Valoarea estimata fara TVA:

192.480.488,07 RON

5. Lot 5 – SDN Sf. Gheorghe

Lucrari de intretinere a drumurilor nationale

Valoarea estimata fara TVA:

105.605.812,00 RON

6. Lot 6 – Sectia Autostrazi Sibiu

Lucrari de intretinere a drumurilor nationale

Valoarea estimata fara TVA:

55.859.500,00 RON

Lucrarile pe care constructorii se angajeaza prin contract sa le efectueze in cei patru ani vizeaza „executia de lucrari noi si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau intretinere periodica aferente drumurilor judetene si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrăzilor”.

„Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze că a executat si a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani, lucrari de natură si complexitate similara, a caror valoare cumulata la nivelul unuia sau mai multor contracte este de minim: LOT 1-SDN Brasov = 13.949.615,00 fara TVA; LOT 2-SDN Sibiu = 10.969.036,00 lei fara TVA; LOT 3-SDN Tg. Mures = 16.619.625,00 lei fara TVA; LOT 4-SDN M. Ciuc = 23.837.813,00 lei fara TVA; LOT 5-SDN Sf. Gheorghe = 9.562.742,00 lei fara TVA; LOT 6-Sectia Autostrazi Sibiu = 6.703.140,00 lei fara TVA. Numărul de contracte nu este limitat. Prin lucrari similare se intelege: executia de lucrari noi si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau intretinere periodica aferente drumurilor judetene si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrăzilor. Enumerarea nu este cumulativa. Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017. Conform art. 11 alin. 3 din Instructiunea ANAP NR. 2/2017, prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: – Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face obiectul contractului; sau – Lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau – Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala”.

De altfel, pentru obtinerea contractului, operatorul economic trebuie sa faca si dovada ca are la dispozitie/ are acces (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) la utilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru executia lucrarilor, la nivelul celui mai mare contract subsecvent pentru realizarea activitatilor de intretinere periodica pe timp de vara.

Vorbim despre: – statie de preparat mixtura asfaltica (pe raza de administrare a fiecarui SDN/SAS in parte) cu autorizatia de functionare valabila ; – repartizator finisor ; – autobasculante prevazute cu prelata, pentru transportul mixturii asfaltice ; – autocisterna pentru emulsie prevazuta cu instalatie de raspandire pentru amorsare; – masina/instalatie de colmatat; – perie mecanica pentru maturare; – instalatie pentru spalare sub presiune; – compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) ; – compactor static autopropulsat pe pneuri; – compresor aer; – masina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj; – freza pentru asfalt; – autogreder ; – distribuitor lateral agregate pentru completat acostamente; – buldoexcavator (cupa + picon) ; – trailer + remorcher; – autovehicul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 tone; – taietor rosturi; – autocisterna. – laborator autorizat (de minimum gradul 2) / precontract cu un laborator autorizat conform Legii nr 10/1995 privind calitatea in constructii, cu profile corespunzatoare (Drumuri, Codul profilului – D) pentru lucrarile de infrastructura de transport rutier prevazute la cap.5. din „CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA (Anexele 1,2,3,4) unde sunt prevazute urmatoarele: controlul calitatii materialelor inainte de punerea in opera; controlul calitatii mixturilor in timpul fabricatiei; controlul executiei covoarelor asfaltice la punerea in opera; controlul calitatii covoarelor asfaltice dupa executie.

Anunțul licitației poate fi consultat AICI