//Primăria Sibiu dă vouchere de 5000 de euro pentru persoanele cu dizabilități

Primăria Sibiu dă vouchere de 5000 de euro pentru persoanele cu dizabilități

Primăria Sibiu anunță că a început un program social în cadrul căruia vor fi distribuite vouchere cu o valoare de 5.000 de euro pentru persoanele cu dizabilități.

Potrivit comunicatului de presă al administrației locale, persoanele cu dizabilităţi care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roţi electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viaţă independentă), altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite şi achiziţia de două dispozitive, în cazul unor deficienţe bilaterale, cu menţiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.

Demersul aparţine Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, (ANDPDCA)în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cadrul proiectului “Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul acestuia este asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii egale cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creşterii şanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piaţa muncii.

Cine poate beneficia de tehnologie asistivă? Voucherul este disponibil pentru persoanele care îndeplinesc simultan următoarele criterii:

– au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap şi au nevoie de tehnologie asistivă

– sunt în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă în prezent

– au vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani, inclusiv elevi şi studenţi

Paşii necesari pentru obţinerea voucherului:

PASUL 1. Persoanele interesate se vor adresa Agenţiei Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu următoarele documente:

– copie după actul de identitate

– adeverinţă medicală

– copie după ultimul document de studii

Solicitanţii vor fi înregistraţi de către AJOFM Sibiu ca fiind în căutarea unui loc de muncă, vor semna un acord şi vor participa la minim două activităţi de informare, consiliere şi mediere asigurate de AJOFM.

PASUL 2. Persoanele în cauză se vor prezenta ulterior la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, pe strada Mitropoliei nr.2 din municipiul Sibiu, unde vor depune următoarele documente:

– cerere tip pentru acordarea voucherului

– copie după actul de identitate

– copie după certificatul de încadrare în grad de handicap şi anexa acestuia

– recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces

– copia acordului privind participarea la măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordat de AJOFM Sibiu

– un angajament referitor la obligaţia de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului.

După ce DGASPC centralizează cererile, le transmite către ANDPDCA, această autoritate urmând să emită şi să transmită voucherele nominale tipărite către DGASPC pentru a fi distribuite solicitanţilor.

Cum se utilizează voucherul:

Voucherul primit se poate folosi pentru cumpărarea unui produs de la un furnizor de tehnologie asistivă. Lista furnizorilor şi a produselor poate fi consultată accesând următorul link: http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/ .

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.