//Niciun arhitect interesat de PUG-ul pentru Dej

Niciun arhitect interesat de PUG-ul pentru Dej

Primăria Municipiului Dej a anulat licitația pentru contractarea serviciilor de arhitectură și urbanism necesare pentru PUG-ul municipiului Dej. Motivul anulării procedurii a fost că până la data limită, 17 octombrie 2022, nu a fost depusă nicio ofertă. Valoarea estimată a contractului a fost stabilită la suma de 840.336 lei, fără TVA.

Caietul de sarcini al licitației poate fi consultat mai jos

În opinia oficialilor administrației dejene, este de așteptat ca PUG-ul orașului să rezolven următoarele probleme

 •  • sa definească obiective realiste de dezvoltare a municipiului în concordanță cu Planul Strategic de Dezvoltare socio-economica al municipiului DEJ
 • • sa coordoneze planurile si politicile legate de diversele zone ale municipiului DEJ si sa asigure ca investițiile planificate vor fi realizate;
 • • sa asigure optimizarea relațiilor localității cu teritoriile adiacente si cu tendințele de dezvoltare a regiunii;
 • • să prevadă condițiile pentru modernizarea rețelelor de infrastructura, care să răspundă cerințelor viitoare si sa asigure condiții de locuire de bună calitate;
 • • să propună reglementari urbanistice corelate cu documentațiile de urbanism existente sau aflate in curs de elaborare, avizare, respectiv aprobare.
 • • stabilirea obiectivelor de utilitate publică;
 • • modernizarea si dezvoltarea echipării edilitare;
 • • organizarea, punerea in valoare si promovarea actualei zone de dezvoltare;
 • • stabilirea si delimitarea zonelor funcționale;
 • • stabilirea si delimitarea zonelor construibile, restricții de construire;
 • • stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relație cu teritoriul administrativ al municipiului;
 • • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan:
 • • protecția mediului înconjurător prin măsuri urbanistice vizând separarea amplasamentelor zonelor de producție industriale și a zonelor de gospodărire comunala (depozite reziduale, surse de apa, stații de epurare. etc.) cu perdele de protecție;
 • • stabilirea zonelor construite protejate si de protecție a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate;
 • • stabilirea zonelor care au un regim special de protecție conform legislației in vigoare;
 • • zonele de risc natural si declarate astfel conform legii, precum si măsurile specifice de prevenire si atenuare a riscurilor;
 • • protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural;
 • • utilizarea eficienta a terenurilor;
 • • potențialul economic si uman;
 • • necesitatea realizării sau îmbunătățirii infrastructurii (rețele de canalizare, apa, gaze, stații de epurare, platforme de depozitare a deșeurilor, rețea de drumuri) astfel încât acestea să răspundă cerințelor viitoare si unei locuiri urbane de buna calitate.