//Diferit sare din lista neagră a lui Boc ca să asfalteze Drumul Nervilor din Apuseni. Miza este 62 milioane lei!

Diferit sare din lista neagră a lui Boc ca să asfalteze Drumul Nervilor din Apuseni. Miza este 62 milioane lei!

Amenințată cu ”lista neagră” a primarului Emil Boc, compania de casă a administrației clujene, SC Diferit, a semnat la începutul un contract în valoare de 62.247.228 milioane lei. Banii provin din fonduri europene și sunt pentru modernizarea și reabilitare drumului județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, în total 42 de km de drum. În licitația au fost înscrise trei oferte, dar două dintre ele au fost declarate neconforme și au fost respinse, astfel că a rămas doar oferta celor de la Diferit.

Drumul județean 107 M reprezintă un adevărat coșmar pentru cei care tranzitează zona. Este plin de cratere, plombate anual, în situația în care este vorba despre un traseu turistic tranzitat de cei care vor să ajungă în zona Apusenilor.

Inițial, de acest proiect s-a ocupat asocierea SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL, SC TEHNIC-ASIST SRL ȘI SC DAMAR CONSULT SRL, însă în urma unor divergențe compania Kiat a ajuns să se judece cu Consiliul Județean Cluj și contractele să fie suspendate.

În momentul de față compania turcească KIAT se află în insolvență și se judecă cu CJ Cluj pe fondul unor achiziții publice care au ca tematică construcția de drumuri. Ei acuză CJ Cluj că șeful instituției, Alin Tișe, a dispus intempestiv rezilierea contractelor.

În principiu, problemele dintre Kiat și CJ Cluj au apărut pe fondul faptului că reprezentanții CJ Cluj solicitau ca lucrările să se facă fracționat, pe diverse sectoare, acest lucru implicând consumuri mari de combustibil necesar deplasării utilajelor de la și la zonele respective, iar cei de la KIAT preferau să lucreze etapizat pe sectoare de drum succesive.

Inițial, Tribunalul Cluj a respins cererea de chemare în judecată a companiei turcești, dar la sfârșitul lunii trecute, Curtea de Apel Cluj le-a dat câștig de cauză. Astfel, rămâne de văzut ce va face administrația județeană în această situație.

Admite în parte recursul formulat de KIAT GROUP CONSTRUCT SRL împotriva sentinţei civile nr. xxx/xx.xx.2021, pronunţată de Tribunalul Cluj, pe care o casează în parte, respectiv în privinţa soluţiei de respingere a cererii de chemare în judecată şi rejudecând cauza în aceste limite, Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta KIAT GROUP CONSTRUCT SRL în insolvenţă în contradictoriu cu pârâtul JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ – prin preşedinte. Anulează în parte Documentul Constatator nr.30419/26.08.2019 emis de Consiliul Județean Cluj în calitate de autoritate contractantă, respectiv în privinţa motivului constând în ” nerespectarea termenelor contractuale de livrare/prestare servicii/ executare lucrări din culpă: executantul nu a respectate termenele intermediare sau finale conform graficului de execuţie ( pct. 8b )” Menţine, în rest, documentul constatator atacat. Menţine, în rest, sentinţa atacată. Definitivă

arată soluția pe scurt a Curții de Apel Cluj emisă la sfârșitul lunii trecute

Revenind la noul contract încheiat cu firma Diferit, constructorul trebuie să se ocupe de

1. Actualizarea/Elaborarea documentaţiei de proiectare pentru obiectivul de investiţie „”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, km 0+000 – km 42+000” în următoarele faze de proiectare: DTAC (dacă este cazul) + DTOE, PT+CS+DE, Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor;

2. Execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, km 0+000 – km 42+000;

3. Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție si până la receptia finala a lucrarilor;

4. Recepția la terminarea lucrărilor, perioada de garanție și recepția finală.

Valoare estimata a contractului de Proiectare, execuție lucrări ,asistență tehnică din partea proiectantului este de: 63.558.431,99 lei fara TVA formata din insumarea valorilor urmatoarelor linii/sublinii bugetare din devizul general, defalcată astfel:

-Elaborare Proiect tehnic, Detalii de execuţie, inclusiv Documentație tehnică obținere avize/acorduri și verificare proiect de catre verificatori atestati – 575.000.0 lei fără TVA;

-Asistenta tehnica din partea proiectantului – 313.350,41 lei fără TVA;

-Valoarea executiei lucrarilor – 62.670.081,58 lei fără TVA.

În devizul general este prevăzută suma de 6.328.329,50 lei exclusiv TVA pentru cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute NU este inclusă în valoarea estimata a contractului. Cheltuielile diverse și neprevăzute pot fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractului apărute în timpul execuției.

În timp ce se ocupa modernizarea Pieței Lucian Blaga, compania Diferit nu a respectat termenul de predare al lucrării. Primarul Emil Boc i-a amenințat pe cei de la diferit că vor fi incluși în celebra ”lista neagră” a administrației clujene, și nu va mai putea participa la licitații publice. Însă, în final, constructorul a terminat proiectul.

Potrivit gazetadecluj.ro, firma Diferit SRL, deţinută de către Petri Nicolae, fost inginer al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, şi soţia sa Daniela Denisa, este una dintre cele mai prolifice societăţi în ceea ce priveşte contractele cu statul.

Documentele licitației căștigate de compania diferit pot fi accesate AICI