//Cine sunt membrii echipei care decid destinul românilor în perioada pandemiei

Cine sunt membrii echipei care decid destinul românilor în perioada pandemiei

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat în şedinţa din 8 ianuarie, Hotărârea numărul 2 din 2021, printre prevederile acesteia fiind propunerea suspendării activităţilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line până la data de 7 februarie 2020, necesară emiterii ordinului de către ministrul Educaţiei.

De asemenea, a fost aprobată lista statelor şi zonelor considerate ca fiind cu risc epidemiologic crescut. Totodată a fost actualizată componenţa Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, a precizat CNSU.

“HOTĂRÂRE nr. 2 din 08.01.2021 privind propunerea suspendării activităţilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line, aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19, aprobarea modificării componenţei Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi aprobarea majorării cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-CoV-2

Având în vedere analiza situaţiei epidemiologice la nivel naţional la data de 07.01.2021 realizată la nivelul Ministerului Sănătăţi împreună cu Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, luând în considerare persistenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, precum şi apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ – teritoriale şi a sistemului sanitar, în contextul necesităţii de a condiţiilor socio – economice necesare desfăşurării activităţilor specifice economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în considerarea prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi art. 7^1, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, art. 9 alin. (1), art. 38 alin. (1^4) şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se propune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line, pentru perioada 11.01.2021 – 07.02.2021.

Art.2 – Se aprobă lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa nr. 1.

Art.3 – Se aprobă modificarea componenţei Grupului de suport tehnicoştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, conform prevederilor anexei nr. 2.

Art.4 – Se aprobă majorarea cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-CoV-2, conform prevederilor anexei, nr. 3.

Art.5 – Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziţionării produselor prevăzute la art. 4, să fie alocate la nevoie, Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, sumele necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

Art.7 – Anexele 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU

Hotărârea are trei anexe care cuprind detaliile referitoare la activitatea unităţilor de învăţământ şi lista actualizată a statelor şi zonelor considerate ca fiind cu risc epidemiologic crescut.

Membrii Grupului sunt:

Institutul Național de Sănătate Publică:

Dr. Simona Pârvu – Director general

Dr. Adriana Pistol – Director CNSCBT

Dr. Radu Cucuiu – INSP

Ministerul Sănătății:

Andreea Moldovan – Vicepreședintele grupului, Secretar de stat

Andreea Tamaș – Director Cabinet

Dr. Amalia Șerban – Director

INBI Matei Balș:

Prof. dr. Gabriel Popescu – Medic în specialitatea boli infecțioase

Dr. Cătălin Apostolescu – Medic în specialitatea boli infecțioase

Ministerul Apărării Naționale:

Dr. Dragoș Marian Popescu – Șef Direcția Medicală

Dr. Valeriu Gheorghiță – Coordonator al compartimentului de supraveghere a infecțiilor din cadrul spitalului ”Carol Davila”

Dr. Andreea Păuna – Direcția Medicală

Direcția de Sănătate Publică:

Dr. Oana Nicolescu – Director executiv DSP București

Ministerul Afacerilor Externe:

Gen. Mihai Liviu Dănilă – Șef Centru Situații de Urgență MAE

Ministerul Afacerilor Interne:

Dr. Raed Arafat – Președintele grupului, Secretar de stat, Șef al DSU

Departamentul pentru Situații de Urgență:

Dr. Călin Alexandru – Director general

Dr. Bogdan Oprița – Medic șef UPU SMURD București

Direcția Generală Management Operațional:

Chestor de poliție Stefan Săvulescu – Director general

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență:

General maior Dan Iamandi – Inspector general

Col. Radu Cristian – Prim adjunct al inspectorului general

Serviciul de Protecție și Pază:

Dr. Lucian Lerescu – Medic

Dr. Claudiu Sbârcea – Medic

Serviciul de Telecomunicații Speciale:

General de brigadă Remi Manda – Șef DOMO

Ministerul Educației și Cercetării:

Ioana Lazăr  – Secretar general

Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor:

Ionel Irinel Scriosteanu – Secretar de stat

Adriana Kalapis – Director general

Mihail George Staicu – Director cabinet

Sorin Ionel Ghiță – Director Direcția Medicală

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:

Chestor principal de poliție Liviu BUTE – Inspector general

Compania Națională de Aeroporturi București:

Cristian Alexe – Director siguranță