//Aeroportul Cluj-Napoca a pierdut procesul pentru parcarea administrată de Goto Parking EXCLUSIV

Aeroportul Cluj-Napoca a pierdut procesul pentru parcarea administrată de Goto Parking EXCLUSIV

Curtea de Apel Cluj a dat o sentință definitivă într-unul dintre procesele deschise de Aeroportul Internațional Cluj-Napoca împotriva firmei Goto Parking. Societatea administrează parcarea din fața aeroportului clujean, unde sunt amenajate peste 600 locuri de parcare.

Pentru a împiedica accesul în parcare a celor care nu plătesc taxa, cei de la Goto Parking au ridicat un gard despărțitor. Reprezentanții aeroportului Internațional Cluj-Napoca au cerut demolarea gardului, iar pentru că acest lucru nu s-a întâmplat au dat firma în judecată.

În prima instanță, Tribunalul Cluj a dispus înlăturarea gardului.

Admite cererea de ordonantă presedintială formulată de reclamantul AEROPORTUL INTERNA?IONAL AVRAM IANCU CLUJ RA, în contradictoriu cu pârâta GOTO PARKING SRL şi, în consecinţă:Obligă pârâta să îndepărteze gardul despărţitor şi orice alte obiecte montate pe limita dintre parcela cu nr. cadastral 342234 şi parcela cu nr. cadastral 336782, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 768/1285/2020 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, iar în caz de refuz, autorizează reclamantul să îndepărteze gardul despărţitor şi orice alte obiecte montate pe limita dintre parcela cu nr. cadastral 342234 şi parcela cu nr. cadastral 336782.Obligă pârâta să-i plătească reclamantului suma de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciare de timbru.Executorie.Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la pronunţare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi, 15 decembrie 2021.

arată soluția instanței

Însă, reprezentanții firmei au contestat decizia și, la Curtea de Apel Cluj au avut câștig de cauză. De această dată sentința a fost dată cu titlu definitiv și executoriu.

Admite apelul declarat de apelanta G.P. SRL împotriva ordonan?ei preşedinţiale nr. 2454 pronunţată la data de 15.12.2021 în dosarul nr. 972/1285/2021 al Tribunalului Specializat Cluj pe care o anulează în tot în sensul că: În rejudecare, respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul A.I.A.I. C.RA în contradictoriu cu pârâta G.P. SRL Obligă intimata să plătească apelantei suma de 4.780 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa publică din 11.01.2022

arată decizia instanței

SC Goto Parking se poate mândri că are o afacere extrem de profitabilă: plătește la Consiliul Județean Cluj o chirie anuală de 66.200 euro, iar încasă încasează anual milioane de lei, în condițiile în care plătește o chirie foarte mică.

Anual GOTO Parking plătește către Consiliul Județean Cluj o chirie de 66.200 de euro, în timp ce profitul net raportat pe anul 2019 a fost de peste milion de euro.

Divergențele între conducerea aeroportului clujean și cei de la GOTO Parking au început din cauză că angajații aeroportului nu au mai fost lăsați să parcheze gratis.

Firma Goto Parkink aparține oamenilor de afaceri care dețin afacerea CITR (Casa de Insolvență Transilvania), iar afacerea cu această parcare a fost preluată de la una dintre societățile care fac parte din grupul UTI controlat de Tiberiu Urdăreanu.

Spre finele anului trecut, Consiliul Județean Cluj a aprobat majorarea tarifelor de parcare de la Aeroportul Cluj, la cererea firmei GOTO Parking.